Výstavba chodníků, parkovišť, zatravňovací dlažby a jiných zpevněných ploch.