Mimo realizaci staveb a ostatní stavební činnosti se zabýváme také rozpočtováním a kalkulacemi. Kalkulace zhotovujeme podle projektových dokumentací.